Halal principes

11.  De Halal principes

  1. 1.      Ondernemingsverklaring

Ons bedrijf produceert vleeswarenproducten conform de voorschriften als genoemd in de Codex Alimentarius. De toepassing van deze Halal voorschriften is mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van een maatwerk uitvoeringsprotocol voor onze onderneming en wij staan volledig achter de Halal garantie. Wanneer Di Agnello Halal Vleeswaren, verklaard volledig te voldoen aan de Halal criteria als opgenoemd in de Codex Alimentarius. Bij de uitvoering van de Halal productie wordt door ons naar eer en geweten gehandeld.

 

2.   Basisprincipes

*Wij gebruiken uitsluitend Halal vlees om onze vleeswaren van te produceren.

*Wij produceren uitsluitend conform de richtlijnen van zowel de islam als ook verantwoorde hygiënische omstandigheden. De richtlijnen van de      één prevaleren niet boven de ander als dit ten koste gaat van de volksgezondheid.

*Wij gebruiken geen grondstoffen, toevoegingen en verpakkingen die onverenigbaar zijn met de uitgangspunten van zowel de islam als ook de          gangbare hygiëneregels.

*Bij dit document hebben wij de volledige originele tekst toegevoegd van de richtlijnen die door de Codex Alimentarius zijn opgesteld m.b.t. de            definitie van Halal.

*Alle verpakkingen van Di Agnello Halal Vleeswaar producten, die zich richten op het publiek, zijn voorzien van een tekst met de ingrediënten          waaruit het product bestaat, het logo van Codex Alimentarious en het logo van Stichting Halal Office. Middels het logo van Stichting Halal              Office wordt het publiek geduid op het Halal product dat verpakt is.

*Desgevraagd worden zowel de eindconsument als ook intermediaire organisaties en afnemers voorgelicht over de werkwijze van Di Agnello              Halal Vleeswaren, de definitie van Halal zoals is gepubliceerd door Codex Alimentarius en de gebruikte vleesgrondstoffen. Van alle andere            hulpstoffen of toevoegingen is het toereikend om te vermelden dat zij voldoen aan de definitie van Halal.

3.  Halalbereik van de productie

Di Agnello Halal Vleeswaren verklaart dat alle producten die het merk Di Agnello Halal Vleeswaren dragen, dus gelabeld en van het merk Di Agnello zijn voorzien, conform de Halal voorschriften als gedefinieerd door Codex Alimentarius zijn geproduceerd.

4.  Uitbesteed werk en private label

Di Agnello Halal Vleeswaren besteedt werk uit aan productiebedrijven die bij de productie van deze vleeswaren voldoen aan de Halal voorschriften van Codex Alimentarious. Deze uitbesteding kan uitsluitend plaats vinden na visitering en Halal certificèring door Stichting Halal Office of een andere Halal certificerende organisatie waar zowel Di Agnello Halal Vleeswaren als het productiebedrijf unaniem mee akkoord kunnen gaan. Bij opdrachtverstrekking kan Di Agnello Halal Vleeswaren, voor de in haar opdracht geproduceerde vleeswaren, een ander label kiezen dan dat van Di Agnello Halal Vleeswaren.

 

  1. 5.     Aangenomen werk en private labelling

 Di Agnello Halal Vleeswaren neemt ook Halal productieopdrachten aan van derden. Deze opdrachten kunnen zowel onder het merk Di Agnello Halal Vleeswaren als ook onder een “private label” (de naam die de opdrachtgever wenst) worden geproduceerd. In alle gevallen wordt naast het KvK nummer van de opdrachtgever ook het EG nummer van het bedrijf dat deze producten in opdracht van Di Agnello Halal Vleeswaren produceert, op de verpakking vermeld. De opdrachtgever mag eisen, is hiertoe niet verplicht, dat de verpakte producten die in opdracht zijn geproduceerd door Di Agnello Halal Vleeswaren zijn voorzien van een tekst met de ingrediënten waaruit het product bestaat, het logo van Codex Alimentarius en het logo van Stichting Halal Office (of een ander Halal certificeerder indien hierover overeenstemming is bereikt). Middels het logo van Stichting Halal Office, wordt het publiek geduid op het Halal  product dat verpakt is.

 

© 2017– Drs. W.A. Verbree– Alle rechten voorbehouden

woutverbree.nl download